Gaisrų ir sprogimų lokalizavimo sistemos

HRD – gaisro gesinimo aparatūra, kuri itin greitai paduoda ugnies gesinimo priemones į saugomą technologiją. Sprogimas nuslopinamas dar pradinėje stadijoje.
Sistema HRD paleidžiama automatiškai, suveikus centriniam valdymo blokui, kuris gauna ir apdoroja jutiklių signalus.

Įranga, skirta sprogimo bangai sustabdyti

Priešsprogiminis vožtuvas
Greitaveikis sprogimo slopinimo vožtuvas neleidžia ugniai išplisti ir viršyti nustatytą slėgio, kuris padidėjo dėl miltelių sprogimo, tašką. Taip pat suveikia mechaninė sprogimo slopinimo skląstis.
Įvykus sprogimui, vožtuvas, veikiamas oro bangos kinetinės energijos, automatiškai užsidaro.

Priešsprogiminis vamzdis KP
Veikimo principas – slėgis ir ugnis paplinta laisvoje erdvėje. Gali būti naudojami dulkių rinktuvų vamzdžių linijoje, kad apsaugotų bokštinį silosą arba filtrą.
KP naudojami trupinamųjų prietaisų sistemose, pneumatinio transporto sistemose, džiovinimo technikos dulkių šalinimo sistemose.

Įranga, skirta sprogimo bangai išleisti ir slėgiui sumažinti

Saugikliai PUMS
Veikimo principas – kai viršijamas leidžiamas slėgis, apsauginė membrana atsidaro ir slėgis sumažėja.

Priešgaisrinė apsauga

Purkštuvai gaisrui gesinti
Naudojami gaisrui, kilusiam didelėje talpykloje, gesinti.

Kibirkščių gesinimo sistema
Saugumą garantuoja automatinė kibirkšties nustatymo ir gesinimo įranga. Daugelių atvejų kibirkštys paplinta vamzdyne ir patenka ant filtro, į rezervuarą arba į bokštinį silosą.

Automatinės gaisro gesinimo sistemos
Sprogimo izoliavimo sistemos
Sprogimo slopinimo sistemos
Sprogimo bangos išleidimo įranga

Automatinės gaisro gesinimo sistemos
Sprogimo izoliavimo sistemos
Sprogimo slopinimo sistemos
Sprogimo bangos išleidimo įranga

 

Sprogimo nuslopinimo įranga

Susisiekite su UAB Liucija
LietuviškaiAngliškaiRusiškai
Lietuviškai English Russian